Username:
ubot
Nickname:
UBot
Level:0
Registered:2022-02-26 02:58:48
Latest Activity:2022-02-26 02:59:01
About Me: UBot cung cấp giải pháp phần mềm Tự động hóa vận hành (RPA) trên nền tảng đám mây giúp doanh nghiệp tiết kiệm 40% chi phí vận hành và đảm bảo kinh doanh không gián đoạn. Các quy trình ứng dụng như: xử lý hóa đơn chứng từ, xử lý giao dịch thanh toán, tổ chức họp đại hội cổ đông trực tuyến. Liên hệ hotline: 0948.34.3456 hoặc truy cập website: https://ubot.vn/ để được tư vấn ngay. Địa chỉ: FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội Maps: https://www.google.com/maps?cid=14934276661676145206 #ubot #rpa #tudonghoadoanhnghiep #tudongxulyhoadon #daihoicodongonline

Copyright 2000-2023 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.1665 seconds at 2023-03-30 14:49:29