Username:
matina
Nickname:
sabrina
Level:0
Registered:2023-04-10 10:43:21
Latest Activity:2023-04-10 10:44:38
Signature:
امنیت سایبری و تهدیدات امنیتی مرتبط با آن، از مهمترین موضوعاتی است که در عصر حاضر برای شرکت‌ها بسیار مهم است. امروزه شرکت‌ها برای امنیت به دنبال خرید SIEM و سرویس MSSP و خرید UTM هستند

Copyright 2000-2023 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.0771 seconds at 2023-10-03 15:50:43