See other polls!

Gendou.com Poll: Favorite Gin Tama character?
Gintoki Sakata
 
15 42.86%
Kagura
 
7 20.00%
Okita Sogo
 
4 11.43%
Kotaro Katsura
 
3 8.57%
Toshiro Hijikata
 
3 8.57%
Shinsuke Takasugi
 
2 5.71%
Kamui
 
1 2.86%
Sadaharu
 
1 2.86%
Isao Kondo 0 0.00%
Shinpachi Shimura 0 0.00%
Taizo Hasegawa 0 0.00%
35Total

Copyright 2000-2019 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.0019 seconds at 2019-08-17 14:39:45