See other polls!

Gendou.com Poll: Favorite japanese guy?
Might Guy
 
10 24.39%
Matsumoto Jun
 
5 12.20%
Takeshi Yamamoto
 
4 9.76%
Ken Akamatsu
 
4 9.76%
Oguri Shun
 
3 7.32%
Miyu Irino
 
2 4.88%
Yamapi
 
2 4.88%
Matsuyama Kenichi
 
2 4.88%
Matsuda Shouta
 
1 2.44%
Akanishi Jin
 
1 2.44%
Mamoru Miyano
 
1 2.44%
Okuchi Kengo
 
1 2.44%
Sakurai Sho
 
1 2.44%
Shuzo
 
1 2.44%
Kamenashi Kazuya
 
1 2.44%
Tegoshi Yuya
 
1 2.44%
Yamamoto Yusuke
 
1 2.44%
Hatake Kakashi
 
1 2.44%
Mokomichi Hayami 0 0.00%
41Total

Copyright 2000-2020 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.0109 seconds at 2020-08-03 17:28:32