See other polls!

Gendou.com Poll: Favourite Hey! Say! JUMP member?
Yamada Ryosuke
 
11 50.00%
Inoo Kei
 
3 13.64%
Arioka Daiki
 
2 9.09%
Chinen Yuri
 
2 9.09%
Morimoto Ryutaro
 
1 4.55%
Nakajima Yuto
 
1 4.55%
Okamoto Keito
 
1 4.55%
Yabu Kota
 
1 4.55%
Takaki Yuya 0 0.00%
Yaotome Hikaru 0 0.00%
22Total

Copyright 2000-2023 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.0201 seconds at 2023-09-30 02:54:03