Username:
dinhdung1401
Nickname:
dinhdung1401
Level:0
Registered:2021-08-01 05:29:04
Latest Activity:2021-08-01 05:31:01
About Me:

số đông phần đông các nhà vệ sinh đều mang dung tích bình giống nhau hoặc hồ hết nhau, và tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều ghi nhớ Con số đó bắt đầu từ bắt đầu tiêu dùng bát trong suốt thế cuộc. Chính phủ cũng quy định điều này mang ngừng một,6 gallon nước mỗi lần xả.

Xem thêm: Nên dùng bồn cầu hãng nào tốt

khi chọn 1 nhà vệ sinh mới, hãy cân nói xem bạn muốn chiếc hệ thống xả nào. Gì?! Với đa dạng hơn một loại hệ thống xả nước? Với, với bồn cầu xả đơn, bồn cầu xả kép và mang tương trợ áp lực. (Bạn biết những loại trên tàu bay nghe chói tai.) Nhà vệ sinh xả 1 lần là thứ đa dạng nhất ở những bang và là thứ chúng ta cốt yếu mang trong nhà. Bồn cầu xả kép rất phổ quát ở Châu Âu và các quốc gia khác vì đặc tính tiết kiệm nước của chúng. Chúng có 2 nút, một cho "Số 1" và 1 cho "Số 2". Nút "Số 1" dùng ít nước hơn nút "Số 2", điều này mang ý nghĩa và giúp tiết kiệm nước.

 


Copyright 2000-2021 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.1587 seconds at 2021-09-28 18:22:58