See other polls!

Gendou.com Poll: Ryo Miyaichi,Shinji Kagawa or Keisuke Honda?
Shinji Kagawa
 
7 63.64%
Keisuke "Keizer" Honda
 
2 18.18%
Ryo "Ryodinho" Miyaichi
 
2 18.18%
11Total

Copyright 2000-2024 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.0015 seconds at 2024-06-20 01:48:27