See other polls!

Gendou.com Poll: Most Favourite prince of tennis member ?
Poll Closed 2011-03-09
ryoma echizen
 
18 47.37%
shusuke fuji
 
14 36.84%
chotaro otori
 
3 7.89%
keigo atobe
 
1 2.63%
kiyosumi sengoku
 
1 2.63%
kunimitsu tezuka
 
1 2.63%
yukimura 0 0.00%
akira kamio 0 0.00%
tachibana 0 0.00%
ryoga echizen 0 0.00%
ryo shisido 0 0.00%
renji yanagi 0 0.00%
kintaro toyama 0 0.00%
kei tanishi 0 0.00%
hiroshi yagyu 0 0.00%
eishiro kite 0 0.00%
bunta marui 0 0.00%
38Total

Copyright 2000-2023 Gendou | Terms of Use | Page loaded in 0.0142 seconds at 2023-09-28 10:09:38